بازی باخته

بازی باخته را ببرید!

بازی باخته را ببرید!

شاید بارها برای شما نیز اتفاق افتاده که بعداز گزینش محدوده اصلی و یافت کردن سیگنال مطلوب برای داد و ستد وارد

بازار شده‌اید , البته سیگنال کار نمیکند و با خسارت از بازار بیرون می‌شوید!

بیشتر معامله‌گران تازه‌کار انعطاف‌پذیری حتمی را ندارند و فارغ از دقت به فرصت‌های جان دار , سریعاً

راهکار معاملاتی را تغییر تحول می‌دهند!

در این که استراتژی‌های معاملاتی می بایست با گذشت زمان ارتقاء یابند و مشکلات آن ها بر طرف شود شکی وجود ندارد .

ولی در شرایطی‌که سیگنالی فعالیت نکرد , نباید سرعت بالا ناامید شد و راهکار را تغییر تحول بخشید .

سیگنال‌های فعالیت نکرده خویش سیگنال هستند!

اجازه دهید با نمونه حقیقی و واقعی به سیگنال‌های کار نکرده پرایس اکشن و فرصت‌های معاملاتی بعد نگاه کنیم .

در نمودار تحت او‌لین سیگنال خرید پین توشه افزایشی در نمودار روزمره اونس طلای جهانی ظواهر شده‌است .

اولی پین توشه که با مکان نما سبز رنگ نشان داده شده , فعالیت کرده و توانسته ارزش اونس طلا جواهرات را از ۱۲۸۵ دلار

به ۱۳۰۵ دلار برساند .

 

بازی باخته را ببرید!

 

در‌صورتی‌که حد نتیجه شما محدوده ۱۳۰۵ دلاری بوده باشد و از بالای ۱۲۹۲ دلار وارد خرید و فروش خرید شده باشید ,

سیگنال برای شما فعالیت کرده و فیض آخرین نیز به دست آمده است . فرض فرمائید که شما بعداز ثبت فیض

 خرید و فروش خرید , از بازار بیرون شده‌اید .

در پی شاهد تشکیل پین توشه روبه پایین دیگری در محدوده ۱۳۰۵ دلاری هستیم , که با فلش قرمز‌رنگ اکران داده شده‌است .

از آنجایی که پروسه بازار کاهشی است و اونس طلا و جواهرات توانسته پین توشه کاهشی مطابق با

جهت فرایند ساخت نماید , شایسته ترین زمان برای ورود به داد و ستد فروش ساخته شده است .

این سیگنال فروش نیز فعالیت نموده است . دقت نمایید که ارزش اونس طلا جواهرات سقوط کرده و

حد ضرر و زیان سیگنال اولیه ( پاره‌خط قرمز ) را فعال نموده است .

فعال شدن حد زیان سیگنال اولیه حکایت از اقتدار فروشندگان در بازار داراست . یعنی شما می توانید

 خرید و فروش فروش را گشوده نگه دارید .

درپی بها اونس طلا جواهرات سقوط کرده و به ذیل ۱۲۶۵ دلار رسیده است .

 از حریم ۱۲۶۵ دلار پین توشه افزایشی ساخته شده و چه بسا کندل سپس نیز رو به بالا است .

 

بازی باخته را ببرید!

 

به احتمال فراوان عده‌ای از معامله‌گران با این پین توشه وارد خرید و فروش خرید طلا جواهرات شده‌اند .

 به ویژه که پیش از تشکیل این پین توشه روبه پایین , بها اونس طلا جواهرات از محدوده ۱۳۰۵ دلاری به ۱۲۶۵ دلار سقوط نموده است ,

یعنی ۴۰ دلار! به همین خیال عمده معامله‌گران چشم به راه برگشت رو به بالا بازار میباشند .

 البته این پین توشه رو به بالا که با آرم ضربدر نشان داده شده , فعالیت نکرده است!

نگاه نمائید که بازار پس از دو روز مجدد سقوط کرده و حد خسارت پین توشه را فعال کرده است!

آیا میشد با فعال شدن حد زیان پین توشه کاهشی وارد داد و ستد فروش شد؟

 بعداز فعال شدن حد ضرروزیان پین توشه رو به بالا , بها اونس طلا و جواهرات به محدوده ۱۲۴۰ دلاری سقوط کرده است!

یعنی ۲۰ دلار دیگر نیز ارزش اونس طلا و جواهرات تحت آمده است .

ولی این نقطه پایان قصه نیست! پس از این که ارزش اونس طلا جواهرات به پایین پین توشه افزایشی سقوط کرد و سیگنال فسخ شد ,

 ارزش طلا جواهرات در نزدیکی ۱۲۴۰ دلار تشکیل کف اعطا کرد و الگوی پوششی رو به بالا تشکیل شد .

 احتمالاً گشوده نیز خریدارانی از این محدوده وارد بازار شده‌اند .

 

بازی باخته را ببرید!

 

ارزش اونس طلا و جواهرات مجدد از ۱۲۴۰ دلار به کف قبل در ۱۲۶۵ دلار صعود نموده است .

در‌این محدوده یک پین توشه روبه پایین و یک پین توشه افزایشی به ترتیب تشکیل شده‌اند!

کدام‌یک برای خرید و فروش مطلوب است؟ از آنجایی که مراحل کاهشی است , پین توشه کاهشی برای ورود به داد و ستد فروش مطلوب است .

 ولی پین توشه افزایشی که با ضربدر معین شده نیز وسوسه کننده است!

مخصوصا که چندی پیش از آن نیز سیگنال پوششی افزایشی درست شده بود .

تجربه نشان داده که خوبتر است همواره در‌پی پروسه داد و ستد کرد . ریسک معاملات مخالف روندی بالاست .

 در چنین قوانینی خوبتر است سیگنال فروش را گزینش فرمائید ,

لی در صورتیکه ریسک خرید و فروش برای شما قابل تحمل وجود ندارد ,

از داد و ستد پرهیز کنید تا علامت بهتری برای ورود به داد و ستد پیدا نمائید .

 در نمودار ذیل , پین توشه رو به بالا یا این که به عبارتی سیگنال خرید کار نکرده است و کف سیگنال خرید یا این که به عبارتی حد ضرروزیان خرید و فروش فعال شده‌است .

آیا می شد با ناکامی کف پین توشه رو به بالا وارد خرید و فروش فروش شد؟

در ادامه ارزش اونس طلا و جواهرات چه بسا حد ضرروزیان الگوی پوششی یا این که سیگنال خرید را نیز فعال کرده و تا ۱۲۱۵ دلار سقوط نموده است!

فارکس اکسنس