مشتریان محترم!

از 7 دسامبر 2010 ، حداقل سرمايه مديريت برای سرمايه گذاری تغيير خواهد کرد.

مشتریان محترم!

از 7 دسامبر 2010 ، حداقل سرمايه مديريت برای سرمايه گذاری تغيير خواهد کرد. اکنون برای فعال سازی پيشنهاد و اجازه واريز وجه به سرمايه گزاران مدير ، لازم است که حداقل سرمايه مديريت در حساب PAMM مقدار ذکر شده در زير باشد:

300 دلار (برای حساب هايی با سپرده ارزی دلار) ؛
200 يورو (برای حساب هايی با سپرده ارزی يورو) .
علاوه بر اين ، با وجود کاهش سطح حداقل ، حساب PAMM با سرمايه مديريت کمتر از 3000 دلار (يا 2000 يورو بسته به سپرده ارزی) در رتبه بندی منتشر نميشود ، و تنها در ليست حساب های PAMM باقی می ماند.