مشتريان گرامی!

لطفاً اين اطلاعات را قبل از انجام انتقالات بانکی به دلار آمريکا در نظر بگيريد.

به مناسبت 30 مه 2011، روز يادبود در آمريکا انتقالات بانکی به دلار آمريکا از طريق Promsvyazbank، Rietumu Banka و ASB Bank Limited در همين روز اما با تاريخ سررسید 31 مه 2011 انجام خواهند شد.

مشتريان گرامی!

لطفاً اين اطلاعات را قبل از انجام انتقالات بانکی به دلار آمريکا در نظر بگيريد.

به مناسبت 30 مه 2011، روز يادبود در آمريکا انتقالات بانکی به دلار آمريکا از طريق Promsvyazbank، Rietumu Banka و ASB Bank Limited در همين روز اما با تاريخ سررسید 31 مه 2011 انجام خواهند شد.