مشتريان گرامی !

به اطلاع شما مي رسانيم که 21 فوريه در ايالات متحده آمريکا ، به مناسبت روز رياست جمهور (Presidents Day) تعطيل رسمی است .

در اين ارتباط پردازش درخواست های برای برداشت وجه و شارژ حساب به دلار آمريکا در اين روز ، به تاريخ 22 فوريه موکول می شوند .

مشتريان گرامی !

به اطلاع شما مي رسانيم که 21 فوريه در ايالات متحده آمريکا ، به مناسبت روز رياست جمهور (Presidents Day) تعطيل رسمی است .

در اين ارتباط پردازش درخواست های برای برداشت وجه و شارژ حساب به دلار آمريکا در اين روز ، به تاريخ 22 فوريه موکول می شوند .

لطفاً به هنگام برنامه ريزی برای انتقالات بانکی خود ، اين اطلاعات را در نظر داشته باشيد.