مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيلی روز 22 آپريل 2011 برنامه معاملاتی روز جمعه برای قراردادهای CFD تغيير خواهد کرد:

مشتريان گرامی!

در ارتباط با تعطيلی روز 22 آپريل 2011 برنامه معاملاتی روز جمعه برای قراردادهای CFD تغيير خواهد کرد:

22.04.2011 (جمعه)

ابزار تغيير در برنامه معاملاتی
СFDs در بازارهای سهام آمریکا،                              CFD در ETF معامله انجام نمی شود
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام                       (#EC, #NQ, #NX) معامله انجام نمی شود
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام                       (#CF, #GX, #Z) معامله انجام نمی شود
СFDs معاملات آتی بر فلزات گرانبها                         (#GC, #SI) معامله انجام نمی شود
CFDs بر معاملات آتی کالا                                     (#S, #C, #W) معامله انجام نمی شود
СFDs بر معاملات آتی انرژی                                   (#QM, #QG) معامله انجام نمی شود
25.04.2011 (دوشنبه)

ابزار تغيير در برنامه معاملاتی
СFDs در بازارهای سهام آمریکا،                              CFD در ETF به طور معمول باز است
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام                       (#EC, #NQ, #NX) به طور معمول باز است
СFDs معاملات آتی بر شاخص سهام                       (#CF, #GX, #Z) معامله انجام نمی شود
СFDs معاملات آتی بر فلزات گرانبها                         (#GC, #SI) به طور معمول باز است
CFDs بر معاملات آتی کالا                                     (#S, #C, #W) به طور معمول باز است
СFDs بر معاملات آتی انرژی                                   (#QM, #QG) به طور معمول باز است

برنامه ارايه شده، تنها جهت اطلاع رسانی است، در صورت پديد آمدن هرگونه تغييری، Alpari مجاز به ويرايش برنامه خواهد بود.منبع: «تغييرات در برنامه معاملاتی روز جمعه»