مشتريان گرامی!

با توجه به تعطيلات رسمی در لتونی، نيوزيلند و قبرس، به مناسبت عيد پاک، انتقالات بانکی انجام نخواهند گرفت:

از 26 آپريل بانک های Rietumu Banka و ASB Bank فعاليت خود را در رژيم معمولی از سر خواهند گرفت.

از طريق بانک های Rietumu Banka و ASB Bank ، از تاريخ 22 الی 25 آپريل 2011؛

از طريق شعبه قبرس بانک Promsvyazbank ، از تاريخ 22 الی 26 آپريل 2011.

از 27 آپريل بانک Promsvyazbank شعبه قبرس فعاليت خود را در رژيم عادی از سر خواهد گرفت.

مشتريان گرامی!

با توجه به تعطيلات رسمی در لتونی، نيوزيلند و قبرس، به مناسبت عيد پاک، انتقالات بانکی انجام نخواهند گرفت:

از 26 آپريل بانک های Rietumu Banka و ASB Bank فعاليت خود را در رژيم معمولی از سر خواهند گرفت.

از طريق بانک های Rietumu Banka و ASB Bank ، از تاريخ 22 الی 25 آپريل 2011؛

از طريق شعبه قبرس بانک Promsvyazbank ، از تاريخ 22 الی 26 آپريل 2011.

از 27 آپريل بانک Promsvyazbank شعبه قبرس فعاليت خود را در رژيم عادی از سر خواهد گرفت.