مشتريان گرامی!

به مناسبت کريسمس و تعطيلات سال نو ، ASB Bank در روز های 27 ، 28 دسامبر 2010 و 3 ، 4 ژانويه 2011 عمليات بانکی انجام نمی دهد.

مشتريان گرامی!

به مناسبت کريسمس و تعطيلات سال نو ، ASB Bank در روز های 27 ، 28 دسامبر 2010 و 3 ، 4 ژانويه 2011 عمليات بانکی انجام نمی دهد.

لطفاً اين اطلاعات را به هنگام انجام انتقالات بانکی خود در نظر داشته باشيد .