مشتريان گرامی ،

ما با خوشحالی به اطلاع شما ميرسانيم ، که از پنجشنبه ، 7 اکتبر 2010 ، شرکت آلپری ، شروع به کار با نسخه جديدی از پلتفرم Systematic ميکند ، و به شما طراحی کاملاً جديد به همراه خدمات و ويژگی های اضافی عرضه ميکند. توسعه دهندگان ، پلتفرمی مدرن و راحت ، ايجاد کرده اند ، که کار در پلتفرم لذت بخش تر ، سريع تر و راحت تر شود.

مشتريان گرامی ،

لطفاً توجه داشته باشيد ، که نسخه جديد Systematic ، ديگر تجارت با استفاده از “reverse” در دسترس نخواهد بود ، و اين روش ثابت کرده است که به اندازه کافی پر ريسک خواهد بود.

پلتفرم در تاريخ 6 اکتبر 2010 برای تمام کاربران به طور همزمان به روز ميشود بنابر اين توصیه ميکنيم که در رابطه با پيشبرد ، نسخه جديد را با کمک استفاده از حساب رايگان دمو تجربه کنيد.

ما با خوشحالی به اطلاع شما ميرسانيم ، که از پنجشنبه ، 7 اکتبر 2010 ، شرکت آلپری ، شروع به کار با نسخه جديدی از پلتفرم Systematic ميکند ، و به شما طراحی کاملاً جديد به همراه خدمات و ويژگی های اضافی عرضه ميکند. توسعه دهندگان ، پلتفرمی مدرن و راحت ، ايجاد کرده اند ، که کار در پلتفرم لذت بخش تر ، سريع تر و راحت تر شود.

از جمله تغییرات:

جستجوی پیشرفته “فیلتر استراتژی” و بخش از گزارش “فعالیت در حساب”، گزينه ظاهر شده برای نظارت بر استراتژی های “فهرست پیگیریها” و “استراتژی کارت “، امکان مطالعه دقیق از تاریخ و آمار هر یک از سیستم ، از جمله صفحه نمایش به صورت گرافیکی جدید پارامتر “خروج نیروها” از هر روز معاملات.

ما با خوشحالی به اطلاع شما ميرسانيم ، که از پنجشنبه ، 7 اکتبر 2010 ، شرکت آلپری ، شروع به کار با نسخه جديدی از پلتفرم Systematic ميکند ، و به شما طراحی کاملاً جديد به همراه خدمات و ويژگی های اضافی عرضه ميکند. توسعه دهندگان ، پلتفرمی مدرن و راحت ، ايجاد کرده اند ، که کار در پلتفرم لذت بخش تر ، سريع تر و راحت تر شود.

همچنين انتظار ميرود که ،

کاهش اسپرد در حساب های نوع Systematic ، با جايگزينی در کميسيون به عنوان اسپرد گسترش يافته ، کميسيونی ثابت ، برابر 15 USD (و يا معادل آن به EUR ) را داشته باشيم. این نوع از کمیسیون تا حد زيادی هزينه ها را برای حساب با استراتژی ساده ميکند.