مشتریان گرامی !

همه ما دوست داريم هديه اي دريافت کنيم ، و با ارزش ترين هديه برای يک معامله گر ، پاداش اضافی به سود معامله او است . و به همين منظور هم رقابت های آلپری ايجاد شده اند ، و مخصوصاً رقابت “شتاب کنيد” .

مشتریان گرامی !

در رقابت “شتاب کنيد” ، تنها شاخصی که بر روی موقعيت های شرکت کنندگان در رتبه بندی تأثير می گذارد ، Volume Point است ، که نشان دهنده نسبت حجم موقعيت های باز طی دوره از رقابت به سپرده اوليه شرکت کنندگان است ، بدان معنی که حتی با از دست دادن و ضرر در سرمايه هم می توانيد برنده جايزه بزرگ شويد .

به اين ترتيب ، دور 5 از رقابت ها ، که از 28 مارس 2011 شروع می شود ، شرايط ويژه اي برای مشتريان VIP معرفی می کنيم : در صورت استفاده از حساب Premium به ارزش نهايی Volume Point ده برنده اول رقابت “شتاب کنيد ” 5% اضافه خواهد شد ! اين وضعیت باعث می شود که مبارزه برای 4650 دلار جالب تر شود .

برای شرکت در رقابت “شتاب کنيد” عجله نماييد ، شايد برنده اين رقابت شما باشيد و جايزه بزرگ را دريافت نماييد !

همه ما دوست داريم هديه اي دريافت کنيم ، و با ارزش ترين هديه برای يک معامله گر ، پاداش اضافی به سود معامله او است . و به همين منظور هم رقابت های آلپری ايجاد شده اند ، و مخصوصاً رقابت “شتاب کنيد” .

برايتان آرزوی موفقيت می کنيم !