مشتريان گرامی !

از 9 دسامبر 2010 ، شرکت Alpari ، خدمات حساب های PAMM را افزايش ميدهد : اکنون مشتريان ميتوانند حساب های PAMM غير عمومی برای پنهان نمودن از دسترس عمومی ايجاد کنند.

مشتريان گرامی !

از 9 دسامبر 2010 ، شرکت Alpari ، خدمات حساب های PAMM را افزايش ميدهد : اکنون مشتريان ميتوانند حساب های PAMM غير عمومی برای پنهان نمودن از دسترس عمومی ايجاد کنند.

حساب های PAMM غير عمومی در رتبه بندی ها و فروم ظاهر نميشوند . و البته در آنها بر خلاف حساب های classic و micro ، آمار جمع آوری ميشود ، و سرمايه گذاری تحت کنترل و نظارت قرار ميگيرد. اين قابليت جديد به شما اجازه ميدهد که از خدمات سيستم تجاری با محدود کردن تعداد سرمايه گذاران و بدون نياز به پاسخگويی به سؤالات در فروم های عمومی ، بهره مند شويد.

برای ايجاد حساب PAMM غير عمومی ، لازم است که مدير گزينه مناسب را به هنگام افتتاح حساب برگزيند.