مشتريان گرامی!

سال 2010 ، در حال پايان يافتن است . ما اميدواريم که مشکلات اين سال را به سال آينده همراهی نکنيد ، و در سال جديد سرمايه گذاری پر سودی را پيش رو داشته باشيد .

مشتريان گرامی!

سال 2010 ، در حال پايان يافتن است . ما اميدواريم که مشکلات اين سال را به سال آينده همراهی نکنيد ، و در سال جديد سرمايه گذاری پر سودی را پيش رو داشته باشيد . شرکت Alpari سال نو را پيشا پيش به همه مشتريان قديمی و جديد خود تبريک ميگويد ، و به عنوان هديه سال نو ، سهام جايزه کريسمس را معرفی ميکند.

از 3 دسامبر 2010 ، الی 31 ژانويه 2011 ، هر يک از مشتريان Alpari ، ميتوانند “جايزه کريسمس” در اندازه 20.11 % از سپرده خالص خود را دريافت کنند . برای شرکت در سهام ، لازم است که ابتدا ثبت نام کرده و سپس به معامله پرداخته شود.