کاربرد مرحله به مرحله نوسان نمای الیوت در تحلیل تکنیکال

< بروکر alpari >

 

 

ما نمودار یکسانی را برای نشان دادن استفاده می کنیم . هنگامی که قیمت به Top موج ۱ توسعه می یابد نوسان‌نمای الیوت High http://alforex.irجدیدی تولید مینماید . همینطور می بایست به Gap ها توجه نمائید .این حرکت جدید موج ۳ نام‌گذاری می گردد . درنهایت Buy ها در موج ۳ متوقف میگردند . تریدرها شروع به دریافت سود می کنند . درین زمان عامه مردم مشتاقانه در انتظار یک منطقه جهت خرید در آن می باشند . هنگامی که نوسان‌نمای الیوت به جهت سطح صفر برمی‌گردد یا این که به‌آرامی به زیر آن میرود بازار به منطقه موردنظر ( Neutral Area )  می‌رسد . 

زمانی که موج ۴ پایان یافت، Buy توسط تریدرهایی انجام می‌شود که در رالی موج ۳ سهیم نبوده‌اند. در این زمان قیمت High جدیدی می‌سازد. نسبت افزایش قیمت در این رالی به اندازه موج ۳ نیست این تفاوت در میزان حرکت قیمت به‌وسیله نوسان نمانشان داده می‌شود. و به‌راحتی مشخص می‌شود. نتیجه (MORAL OFF THE STORY) : همیشه اجازه دهیم نوسان‌نمای الیوت شمارش موج الیوت را همراهی کند.

حداقل بازگشت موردنیاز

اصولاً ۹۴% همه موج‌های ۴ که به یک موج پنجم دارای High یا Low جدید ختم میشوند در آن‌ها نوسان‌نمای الیوت حداقل ۹۰% از موج سوم را بازگشت می‌کند .

حداکثر بازگشت مجاز

همان‌طور که بازگشت نوسان‌نما به خط صفر مسئله مهمی است (یا حداقل ۹۰% نوسان‌نمای موج ۳ که در صفحه قبلی توضیح داده شد) این مسئله که نوسان‌نما نباید بیش از ۳۸% از نوسان‌نمای موج ۳ را از سمت دیگر خط صفر رد کند نیز مسئله بسیار مهمی میباشد .

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج سوم

مثل نمودار A زمانی که بازار در یک رالی با نوسان‌نمای الیوت قوی همراهی شود این رالی تحت عنوان موج سوم نام‌گذاری می‌شود .

زمانی که موج سوم به پایان می‌رسد بازار جهت حصول سود نزول می‌کند . در این زمان نوسان‌نمای الیوت باید به سمت خط صفر برگردد (همان‌طور که در نمودار B نشان داده‌شده است .)

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج چهارم

زمانی که نوسان‌نمای الیوت به سمت خط صفر برمی‌گردد این مسئله علامتی است جهت پایان یافتن نیروی موج چهارم نزولی که در نمودار A نشان داده‌شده است .

Buy های جدید شروع‌شده و بازار High های جدید ایجاد می‌کند (در نمودار B نشان داده‌شده است.)

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج پنجم

بازار High جدیدی می‌سازد که قدرت نوسان‌نمای کمتری دارد و در نمودار A نشان داده‌شده است.

این مسئله نشان می‌دهد که رالی فعلی یک موج ۵ می‌باشد و زمانی که موج ۵ به اتمام برسد بازار جهت خود را تغییر خواهد داد . زمانی که بازار بعد از اتمام ۵ موج جهت خود را عوض کند موج چهارم قبلی اولین هدف خواهد بود . در نمودار B بازار مسیر خود را تغییر داده و در تلاش است تا به موج ۴ قبلی که نزدیک ۳۶۳۰ است برسد .

نوارهای قطع کننده (Breakout) نوسان‌نما

یک پرسش مهم در مورد به‌کارگیری آنالیزور موج الیوت شناسایی ترکیب موج ۳ با یک نوسان‌نمای قوی می‌باشد . ما درگذشته این کار را با مشاهده اندازه نوسان‌نمای قیمت با آنچه در گذشته بوده است انجام می‌دادیم. این نوسان‌نما یک نوار بالایی و یک نوار پایینی دارد . هر زمان که نرم‌افزار موج ۳ را نام‌گذاری کرد لازم است که نوسان‌نما نیز به بالای نوارهای فوق برود . پیشنهاد‌های ما معمولاً ۸۰% موارد بر اساس این نوارها هست . نموداری که در پائین قرار داده‌شده است نمودار روزانه فرانک سوئیس از دسامبر ۹۴ می‌باشد .

در اینجا وقتی که نرم‌افزار موج ۳ را نام‌گذاری کرده است این رالی با یک نوسان‌نمای قوی ترکیب‌شده است به‌طوری‌که باندها را به سمت بالا قطع نموده است . به این ترتیب شمارش این موج درین زمان ودرین بازار درست است . نمونه دیگر هم در زیر نمایش داده‌شده است . وقتی که نوسان‌نما بالای نوار بوده و با یک آنالیزور موج الیوت نیز تائید شده‌است . 

مترجم و نویسنده: حامد بهاری