مشتريان گرامی !

به اطلاع شما می رسانيم که ، از 9 فوريه 2011 کميسيون برای برداشت وجه از طريق Promsvyazbank کاهش خواهد يافت .

مشتريان گرامی !

به اطلاع شما می رسانيم که ، از 9 فوريه 2011 کميسيون برای برداشت وجه از طريق Promsvyazbank کاهش خواهد يافت .

تحت شرايط جديد ، کميسيون به شرح زير خواهد بود :

تبديل به دلار آمريکا 0.3 % : از مبلغ کل برداشت ، يعنی حداقل 25 دلار و حداکثر 80 دلار ؛
تبديل به يورو 40 : يورو