مشتريان گرامی!

ما مفتخريم به اطلاع شما برسانيم که سرويس حساب PAMM، مورد شناخت و توجه سرمايه گذاران و مديران در حال توسعه است! در تاريخ 29 آپريل 2011، شرکت Alpari حساب PAMM در طلا را راه اندازی کرد.

مشتريان گرامی!

امروز شرکت Alpari ، دارای 7500 حساب PAMM و بيش از 70000 سرمايه گذار است.

ما مطمئن هستيم که، با شرايط جديد “حساب های PAMM طلا” مورد توجه و استفاده بيشتری قرار خواهند گرفت.

ما مفتخريم به اطلاع شما برسانيم که سرويس حساب PAMM،

مورد شناخت و توجه سرمايه گذاران و مديران در حال توسعه است!

در تاريخ 29 آپريل 2011، شرکت Alpari حساب PAMM در طلا را راه اندازی کرد.

ذخایر جهانی طلا محدود است، و همين موضوع دليلی برای مستقل بودن اين فلز گرانبها از تورم و ثبات بيشتر نسبت به افت نرخ ارز دارد. “حساب های PAMM طلا”، حسابی کاملاً جديد است، و حفاظت قابل اطمينان در مقابل نوسانات نرخ ارز را داراست. و همچنين رشد در آمد آن در بحران های اقتصادی و يا سياسی تضمين شده است. علاوه بر اين، ويژگی های اين سرويس به شما اجازه می دهند تا سود سرمايه گذاری خود را نسبت به افزايش قيمت طلا که رشد پايدار و با ثباتی در دهه گذشته را داشته، دريافت کنيد.